2015

Møte Geovekst-forum 3.-4.mars 2015

Innkalling

Melding

Sak 3_15 Geovekst-avtale for flybaren datafangst i krisesituasjoner_rev1

Sak 4_15 Konseptskisse-SentralForvaltningPrimærdata

Sak 7_15 Forslag_Avtale_etablering_detaljert hoyde2

Sak 9_15 Søknad om midler_TestprosjektOmløp

Sak 11_15 Arbeidsgruppe Ledningsforvaltning under Geovekst-forum

 Møte Geovekst-forum 2.-3.juni 2015

Innkalling

Melding

Sak 19_15 Informasjon om DOK

Sak 22_15 DIBK_endring byggesaksforskriften

Sak 23_15 Kostnadsdeling FKB-laser

Eventuelt- Data til Almenninger

 Møte Geovekst-forum 8.-9.september 2015

Innkalling

Melding

Sak 33_15 Kostnadsdeling FKB-laser

Sak 39_15 Geovekstdata inn i Minecraft

Møte Geovekst-forum 25-26.november 2015

Innkalling

Melding

Sak 46_15_a Prosjektnavn

Sak 46_15_b Prosjektorganisering

Sak 46_15_c FDV økonomi ved overgang til sentral lagring av FKB

Sak 46_15_d Vedlegg_Kommunikasjonsplan FKB

Sak 47_15 Kostnadsdeling FKB-laser med regneeksempler

Sak 48_15_Revisjon av Retningslinjer for forvaltning av FKB

Sak 50_15 Søknad-stidata

Sak 53_15 Kvaliteten på FKB-dataene som produseres gjennom Geovekst

Sak 54_15 Ny veger AS tilgang til Geovekst-data

Sak 57_15 Geovekstdata inn i Minecraft

Sak 58_15 Detaljeringsnivå på FKB-produkter