Geovekst-kommune

Det er ønskelig at kommuner som deltar i Geovekst-samarbeidet kommer med innspill til Fagrådet i Geovekst-kommune, slik at vi kan samordne, prioritere og presentere synspunktene overfor Geovekst-forum. Alle oppfordres derfor til å komme med innspill på saker som tas opp. Neste møte i Geovekst forum med tilhørende saksliste finner du under Møteinnkallinger.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å søke om midler  i henhold til Prinsipper for søk om midler