2014

Møte Geovekst-forum 26.-27.nov 2014

Innkalling

Melding

Sak 44_14 Geovekst-strategi partsinnlegg MDs strategi_v3_3

Sak 45_14 Kap 6_kostnadsdelingnorm_revisjon_nov14_mb

Sak 49_14 Tildelte midler fra Geovekst-forum

Sak 51_14 Grundig kontroll per oktober 2014

Sak 54_14 Samarbeid Kartverket-SVV

Sak 54_14 Svar Statens vegvesen Region Sør

Sak 55_14 Hensynssone_for_flomutsatt_areal_14112014_PTUOA

Møte Geovekst-forum 2.-3.sept 2014

Innkalling

Melding

Sak 18-14 Geovekst-strategi partsinnlegg MDs strategi_v3

Sak 24-14 FKB-innhold Sak 34-14 Enhetspriser 2015

Sak 36-14 FDV_Økonomi_2015

Sak 36-14 FDV_Økonomi_2015_VedleggA_Kostdeling

Sak 36-14 FDV_Økonomi_2015_VedleggB_Oppdateringsansvar_Analyse

Sak 36-14 FDV_Økonomi_2015_VedleggC_Reduksjon

Sak 37-14 Flybåren datafangst i krisesituasjoner S

ak 38-14 Primærdata_i_Norge

Sak 40-14 Et eventuelt møte mellom Geovekst-forum og GB

Møte Geovekst-forum 4.-5.juni 2014

Innkalling

Melding

Sak 16-14 Møte med Geodatastyrelsen_foreløpig agenda

Sak 18-14 Geovekst-strategi partsinnlegg MDs strategi_v3

Sak 22-14 Innføring av FKB 45

Sak 22-14_1 Informasjon_til_ledningsnetteiere_FKB45

Sak 22-14_2 Informasjon_til_kommunene_FKB45

Møte Geovekst-forum 12.-13.mars 2014

Innkalling

Melding

Sak 04_14_1 Geosynkronisering_AR5

Sak 04_14_2 GS-Arendal-søknad-om-prosjektstøtte-Geovekst

Sak 04_14_2 vedlegg_1_måldokument-geosynkronisering-pilot-Arendal

Sak 06_14_1 Geovekst-strategi partsinnlegg MDs strategi_v0

Sak 06_14_2 Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis

Sak 07_14 Notat_Felles datafangst omløp_2014-02-21

Sak 08_14 Samarbeid TerraTec og Blom Geomatics 040314

Sak 11_14 Samarbeid TerraTec og Blom Geomatics 040314

Sak 12-14_Oppfølging-Geodelta